# IRVR Score Range Intelligence/Competence Level
1 1.01 - 1.05Super Genius
2 1.06 - 1.10 Genius
3 1.11 - 1.20 Extra Intelligent (Super competent)
4 1.21 - 1.40 Intelligent (Very competent)
5 1.41 - 1.70 Good (Competent)
6 1.71 - 2.00 Average (Averagely competent)
7 2.01 - 2.50 Pass (Slightly Competent)
8 2.51 - 2.70 Incompetent
9 2.71 - 3.00 and above Highly Incompetent